החלוקה בתוך ירושלים תהיה לשכונות קרית משה גבעת שאול, קרית יובל, בית הכרם וקטמון בלבד!
רחוב ומספר בית
עזרו לשליח למצוא את ביתכם
חובה להזין מספר טלפון אחד לפחות - בית או נייד
ההערות שנכתבות כאן יצורפו לכל הזמנה