לבבות חסה חסלט עד"ח

לבבות חסה חסלט עד"ח

₪14.90 / יח'

This product is currently unavailable.


ירק הגדל "במסלול ירוק". בפיקוח הדוק של משרד הבריאות, לתוצר נקי מחומרי ריסוס והדברה.

ירק הגדל "במסלול ירוק". בפיקוח הדוק של משרד הבריאות, לתוצר נקי מחומרי ריסוס והדברה.