כרוב אדום שלם חסלט עד"ח

כרוב אדום שלם חסלט עד"ח

₪17.20 / יח'

This product is currently unavailable.


ירק הגדל "במסלול ירוק". בפיקוח הדוק של משרד הבריאות, לתוצר נקי מחומרי ריסוס והדברה.

ירק הגדל "במסלול ירוק". בפיקוח הדוק של משרד הבריאות, לתוצר נקי מחומרי ריסוס והדברה.