איכות | יחודיות | טריות

שקד ירוק בקליפה

₪14.00 / ק"ג

+ - ק"ג