איכות | יחודיות | טריות

שעועית רחבה ענקית ק"ג

₪29.00 / ק"ג

+ - ק"ג